• U kunt met of zonder verwijzing van een arts bij ons terecht.
  • Ook aan huis behandelingen vallen onder de mogelijkheden indien u daarvoor in aanmerking komt.
  • Voor de eerste afspraak hebt u een geldig legitimatie nodig.
  • Daarnaast wordt u verzocht om bij elke afspraak een handdoek mee te nemen. Minder wassen is goed voor het milieu!
  • Casa Fysio heeft voor 2020 niet met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Lees hieronder meer hierover:

 

Door de toenemende macht van de zorgverzekeraars en hun veel te hoge eisen met betrekking tot het maximum aantal behandelingen per verzekerde (behandelindex), de verplichte uitzeteis van tevredenheidsenquêtes onder verzekerden en de té lage tarieven, heb ik besloten om voor 2020 een aantal contracten uit principe niet te tekenen. Dit is belangrijk om de kwaliteit van de fysiotherapie te kunnen waarborgen.
Voor dit jaar heeft Casa Fysio géén contract afgesloten met de volgende verzekeraars:

  • CZgroep met de labels: CZ, CZdirect, JustCZ, Ohra en Nationale Nederlanden.
  • Iptiq/Caresco met de labels: Iptiq, Caresq, Aevitae Avero, Promovendum, National Academic, en Besured.
  • Z&Z met de labels: Zorg en Zekerheid, Eno, AZVZ, Salland en ZorgDirect.

Wat betekent dit voor u als u wel een aanvullende verzekering bij één van deze verzekeraars heeft voor 2020?

U krijgt na de behandeling een nota en deze moet u eerst aan Casa Fysio voldoen en vervolgens kunt u deze nota zelf bij uw zorgverzekeraar declareren. De vergoeding van uw zorgverzekeraar hangt af van de soort verzekering die u heeft gekozen.

  • Staat uw zorgverzekeraar niet in bovengenoemd rijtje? En bent u voldoende verzekerd voor fysiotherapie voor dit jaar? Dan wordt uw behandeling direct gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar en hoeft u niets bij te betalen.